Topic outline

 • 1. «Դիմումների, հայտերի ընդունում եվ գրանցում, պատասխանների տրամադրում»


 • 2. «Տեղեկանքների տրամադրում»


  • Հարցաշար N2 Quiz
   Restricted Not available unless: Գործողությունը Հարցաշար N1 նշված է որպես ավարտված
 • 2.1. «Ելից գրությունների ստեղծում»


  • Հարցաշար N2.1 Quiz
   Restricted Not available unless:
   • Գործողությունը Հարցաշար N1 նշված է որպես ավարտված
   • Գործողությունը Հարցաշար N2 նշված է որպես ավարտված
 • 3. «Հողի հարկի եւ գույքահարկի հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության եւ տեղեկանքների տրամադրում»


  • Հարցաշար N3 Quiz
   Restricted Not available unless:
   • Գործողությունը Հարցաշար N1 նշված է որպես ավարտված
   • Գործողությունը Հարցաշար N2 նշված է որպես ավարտված
   • Գործողությունը Հարցաշար N2.1 նշված է որպես ավարտված
 • 4. «Թույլտվությունների կառավարում»


  • Հարցաշար N4 Quiz
   Restricted Not available unless:
   • Գործողությունը Հարցաշար N1 նշված է որպես ավարտված
   • Գործողությունը Հարցաշար N2 նշված է որպես ավարտված
   • Գործողությունը Հարցաշար N2.1 նշված է որպես ավարտված
   • Գործողությունը Հարցաշար N3 նշված է որպես ավարտված
 • Հարցաշար


  • Էլեկտրոնային ուսուցման նյութերի տեսագրությունների թեստեր Quiz
   Restricted Not available unless:
   • Գործողությունը Հարցաշար N1 նշված է որպես ավարտված
   • Գործողությունը Հարցաշար N2 նշված է որպես ավարտված
   • Գործողությունը Հարցաշար N2.1 նշված է որպես ավարտված
   • Գործողությունը Հարցաշար N3 նշված է որպես ավարտված
   • Գործողությունը Հարցաշար N4 նշված է որպես ավարտված